Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Verkoopvoorwaarden

1 Inleiding

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (AVV) regelen de commerciële relatie tussen u (de Klant) en [Zalmoxis Vintenars], (de Verkoper), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te [Drukpersstraat 11 1000 Brussel], en geregistreerd onder BTW-nummer [BE 080 458 1445] in het Handelsregister

# 2. Bestellingen

Door een bestelling te plaatsen op onze website aanvaardt u volledig en zonder voorbehoud de AV. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product en validatie door ons team.

## 3. Prijzen en betaling

De prijzen op onze website zijn in euro's en inclusief de toepasselijke btw. De betaling moet worden uitgevoerd wanneer de bestelling wordt geplaatst. We aanvaarden betaalmethoden zoals [PayPal, Bancontact en Visa].

## 4. Levering

We streven ernaar de producten te leveren binnen de termijn die bij de bestelling wordt opgegeven. De verzendkosten worden gespecificeerd voordat de bestelling definitief wordt gemaakt. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op u over zodra u ze overhandigd krijgt.

## 5. Herroepingsrecht

Vous disposez d’un délai de [14] jours à compter de la réception des produits pour exercer votre droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Les frais de retour sont à votre charge.

## 6. Garanties

Wij garanderen dat onze producten voldoen aan hun beschrijving en vrij zijn van fabricagefouten. Als een product defect is, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte.

## 7. Persoonlijke gegevens

Wij respecteren uw privacy. Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

## 8. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op onze website, inclusief tekst, afbeeldingen en logo's, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder onze voorafgaande toestemming.

## 9. Geschillen

In geval van een geschil verbinden wij ons ertoe een minnelijke schikking na te streven. Bij gebreke daarvan zijn de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

## 10. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om de AV te allen tijde te wijzigen. De AV die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op het moment dat uw bestelling wordt geplaatst???

## 11. Contact

Als je vragen hebt over onze algemene voorwaarden, kun je contact met ons opnemen via info@vinroumain.com.

Wij danken u voor uw vertrouwen en staan tot uw beschikking voor verdere informatie.

L’équipe de Zalmoxis Vintenars

Go to Top
nl_BE